Bonanzagold


Bonazagold, Klondike. Det var om lag 400 gullgravarar i området kring Forty mile før det store gullfunnet i Klondike 17. august 1896 skapte det veldige gullrushet dit. Ein stor del av desse var nordmenn med sunnmøringer i fleirtal. Lista på neste side viser sunnmørske gullgravarar der oppe frå omlag 1894 til hundreårskiftet. Lista over fleire frå Stranda er på det næraste komplett, medan det kan vera fleire frå dei andre kommunane, og frå kommunar som ikkje er nemnde.

Bonanza Gold, Klondike. There were around 400 gold miners in the area surrounding Forty Mile before the great gold discovery in Klondike on August 17, 1896. The discovery created a rush of thousands of people, a lot of which were Norwegians, particularly from Sunnmøre. The list on the next page shows the gold miners from Sunnmøre who were there from around 1894 until the end of the century. While there could be others from the other municipalities and from municipalities that are not mentioned, the list of those from Stranda is almost complete.

Dit mannefot ikkje før har nådd. Andreas Framhus Solberg frå Stranda slo leir over verdens rikaste gull-felt i Yukon. Men der såg så trist ut at han skunda seg vidare. Kamp mot villmark, uver, sjukdom og villdyr nordøst i Alaska før hundreårskiftet frå 1894 til 1897. Etter intervju av Andreas av Gustav Weiberg-Aurdal og gjengitt i Sunnmørsposten i 1954.

Where man had never been before. Andreas Framhus Solberg from Stranda set up camp on the world’s richest goldfield in Yukon, but did not find it aesthetically pleasing so he continued his travel. He faced the wilderness, severe weather, sickness, and wild animals in Northeastern Alaska before the turn of the century in 1894 to 1897. In 1954 his interview with Gustav Weiberg-Aurdal was published in Sunnmørsposten.

Bonanzagold

Portfolio


Get In Touch